Nəzarət orqanı

Azərbaycanda sığorta bazarına nəzarəti Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir.

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti (DSNX) sığorta sahəsini tənzimləyir və bazara nəzarət edir. Eləcə də Xidmət sığortalıların, sığortaçıların və sığorta bazarının digər iştirakçılarının hüquq və mənafelərinin qorunmasını təmin edir.

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti vətəndaşların və digər şəxslərin sığorta sahəsinə aid şikayət və təkliflərini araşdırır вə müvafiq tədbirlər görür.

Məsələn, sığorta şirkəti ilə problemi yaranmış hüquqi və fiziki şəxslər məsələnin həlli üçün məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl DSNX-nə müraciət edə bilərlər.

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti ilə əlaqə saxlamaq üçün Xidmətin ofisinə birbaşa, email və telefon vasitəsilə müraciət etmək mümkündür. 

 

Ünvan: Bakı, Cəlil Məmmədquluzadə 71
Tel: +994 12 4044699
E-mailsigorta@sigorta.maliyye.gov.az