Azərbaycan Respublikasının Qanunları

“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun

“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və "Sığorta haqqında" Azərbaycan respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə” Qanun

“Bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin kapitallaşma səviyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılması haqqında ” Qanun

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanun

“İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Qanun

“İnzibati Xətalar Məcəlləsindən Çıxarış”

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəllənin 50-ci (Sığorta) Fəsli”

"İcbari sığortalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Qanun

"Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari sığortası haqqında" Qanun

"Tibbi sığorta haqqında" Qanun

"Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında" Qanun

"Hərbi qulluqçuların dövlət icbari səxsi sığortası haqqında" Qanun

"Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları isçilərinin dövlət icbari səxsi sığortası haqqında" Qanun