Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Normativ
sənədləri

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləğinin hesablanması qaydası

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması qaydası

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləği

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi qaydası

İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçısı olan sığortaçıların şərti öhdəliklər ehtiyatının formalaşdırılması qaydası

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması qaydaları

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları

İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi üçün əlavə tələblər

“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi və bəzi normativ hüquqi aktların ləğv edilməsi haqqında

"İcbari sığortalar haqqında”Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqindən irəli gələn bəzi məsələlərin həll edilməsi haqqında

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə təqdim edilməli olan hesabatların formaları

Sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməli olan hesabatların formaları (sığorta brokerləri üçün)

Sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməli olan hesabatların formaları (sığortaçı və təkrarsığortaçılar üçün)

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta ilə bağlı annuitet haqqının məbləğinin hesablanması Qaydaları

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsi üzrə sığorta məbləğinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsi (nümunəvi)

Annuitet müqaviləsinin məzmunu və forması, onun bağlanılması,dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi Qaydaları

Fiziki şəxslərin sahibliyində olan minik avtomobillərinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları

Fiziki şəxslərin sahibliyində olan minik avtomobillərinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları

Sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və hüquqi şəxs sığorta brokerləri üçün maliyyə hesabatlarının tərkibi və tövsiyyə olunan hesablar planı

Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi QAYDALARI

«Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»na Əlavə № 1,2,3,4

Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı QAYDALAR

«Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar"a Əlavə № 1,2

Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması QAYDALARI

«Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 4

«Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 1,2,3

Sığortaçıların zərərlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları

Sığortaçıların zərərlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi Qaydalarına Əlavə № 1

Sığortaçıların rəhbər işçisi vəzifələrinə namizədlər və müvafiq sığorta vasitəçiliyi üzrə fəaliyyətə lisenziya almaq istəyən fiziki şəxslər üçün attestasiyanın təşkili və keçirilməsi QAYDALARI

Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması QAYDALARI

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 1

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 2

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 3

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 4

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 5

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 6

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 7

Sığortaçılarda daxili auditin aparılması QAYDALARI

Sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair minimum tələblər

Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların forması və doldurulması QAYDALARI

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün sığortaçıların nizamnamə kapitallarının ümumi məbləğində xarici sığortaçıların payının son həddinin müəyyən edilməsi və bu payın hesablanması QAYDALARI

“Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların tələb olunan kapitalının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında